Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ Hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu Ý Số Thành Viên Nhận Giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại:


n***ph 46,704,525,800
2 n***k3 45,589,180,000
3 n***77 44,352,082,250
4 n***ao 28,804,797,000
5 n***17 21,568,123,470
6 n***81 20,616,427,000

Xếp Hạng 7-20

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


7 n***68 19,689,821,170
8 n***11 19,208,422,000
9 n***88 14,181,308,500
10 n***gv 13,780,331,000
11 n***95 13,522,980,000
12 n***s1 12,085,651,000
13 n***54 11,523,222,000
14 n***92 11,500,301,500
15 n***90 10,272,795,500
16 n***34 10,005,108,000
17 n***ng 9,748,722,000
18 n***9t 9,271,956,990
19 n***68 8,611,645,500
20 n***90 8,353,983,000

Xếp Hạng 21-50

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


21 n***06 8,241,823,040
22 n***23 8,086,536,000
23 n***n4 7,944,541,250
24 n***92 7,883,466,400
25 n***88 7,752,286,300
26 n***on 7,701,883,000
27 n***au 7,674,865,400
28 n***83 7,348,451,000
29 n***g1 7,184,782,000
30 n***39 7,126,964,950
31 n***64 7,011,921,300
32 n***41 6,902,781,000
33 n***88 6,745,076,000
34 n***me 6,397,081,250
35 n***g1 6,297,613,350
36 n***da 6,247,618,825
37 n***88 6,245,705,000
38 n***k8 6,021,716,000
39 n***ho 5,727,191,200
40 n***97 5,558,560,900
41 n***an 5,520,899,700
42 n***nd 5,471,208,000
43 n***sc 5,460,976,000
44 n***23 5,446,383,950
45 n***eo 5,397,982,150
46 n***95 5,320,021,950
47 n***86 5,254,595,800
48 n***93 5,052,242,165
49 n***01 5,050,506,750
50 n***k8 4,985,687,100

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.