Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ Hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu Ý Số Thành Viên Nhận Giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại:


n***77 48,701,645,400
2 n***ph 47,860,361,800
3 n***k3 47,739,451,000
4 n***ao 30,319,551,000
5 n***17 26,937,084,805
6 n***68 25,271,298,170

Xếp Hạng 7-20

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


7 n***11 24,373,978,000
8 n***81 20,865,135,000
9 n***88 17,363,367,100
10 n***gv 16,421,309,500
11 n***95 16,167,290,000
12 n***s1 15,218,040,000
13 n***92 13,840,034,500
14 n***34 12,651,300,000
15 n***88 12,391,529,400
16 n***68 12,035,245,000
17 n***90 11,944,095,500
18 n***54 11,523,222,000
19 n***au 11,015,747,400
20 n***9t 10,902,182,835

Xếp Hạng 21-50

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


21 n***90 10,768,331,000
22 n***88 10,249,501,000
23 n***ng 10,158,452,000
24 n***06 10,010,895,040
25 n***83 9,112,209,000
26 n***g1 8,721,436,000
27 n***41 8,672,968,000
28 n***23 8,625,494,000
29 n***88 8,397,273,500
30 n***n4 8,283,008,800
31 n***eo 8,055,912,150
32 n***39 7,930,783,900
33 n***92 7,883,466,400
34 n***on 7,713,933,000
35 n***95 7,326,172,450
36 n***64 7,128,981,300
37 n***da 6,966,968,825
38 n***k8 6,890,813,700
39 n***ot 6,651,840,000
40 n***an 6,648,669,700
41 n***me 6,398,670,250
42 n***12 6,362,254,229
43 n***g1 6,297,613,350
44 n***hi 6,271,702,105
45 n***93 6,173,251,340
46 n***ho 6,002,285,650
47 n***97 5,777,660,900
48 n***nd 5,770,114,000
49 n***86 5,717,236,350
50 n***k8 5,608,142,550

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.