Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788


  • Hỗ trợ viên trực tuyến:
  • Tư vấn
  • Hotline:
  •  +84-2444581788

Bước 1:

Sau khi đăng nhập, chọn "Cài đặt tài khoản" tại mục Menu trên góc trái màn hình.

Bước 2:

Chọn "Thông tin ngân hàng" rồi chọn "Thêm thẻ ngân hàng mới" để tiến hành cập nhật.

Bước 3:

Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn "OK" để hoàn tất thao tác. Để thay đổi thông tin tài khoản sau khi thêm tài khoản ngân hàng thành công, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Trực Tuyến.