Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788


  • Hỗ trợ viên trực tuyến:
  • Tư vấn
  • Hotline:
  •  +84-2444581788

Bước 1:

Sau khi đăng nhập, chọn "Gửi tiền" tại mục Menu trên góc trái màn hình hoặc chọn trực tiếp biểu tượng phương thức gửi tiền.

Bước 2:

Với mỗi phương thức gửi tiền, cần thực hiện các bước khác nhau. Sau khi thao tác thành công, tiền sẽ được cập nhật vào tài khoản ngay lập tức (đối với phương thức gửi tiền trực tuyến) hoặc sau 3-8 phút (đối với phương thức gửi tiền qua ngân hàng địa phương).