Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788


  • Hỗ trợ viên trực tuyến:
  • Tư vấn
  • Hotline:
  •  +84-2444581788

Bước 1:

Sau khi đăng nhập, chọn "Cài đặt tài khoản" tại mục Menu trên góc trái màn hình.

Bước 2:

Tại mục Cài Đặt chọn "Mật khẩu".

Bước 2:

Nhập mật khẩu hiện tại và xác nhận mật khẩu mới, chọn "OK" để hoàn tất thao tác. Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, vui lòng đăng nhập lại tài khoản bằng mật khẩu mới.