Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788


  • Hỗ trợ viên trực tuyến:
  • Tư vấn
  • Hotline:
  •  +84-2444581788

Bước 1:

Sau khi đăng nhập, chọn "Rút tiền" tại mục Menu trên góc trái màn hình.

Bước 2:

Đối với lần đầu rút tiền, trước tiên cần cập nhật thông tin ngân hàng. Sau đó, tại mục rút tiền, cần điền đầy đủ thông tin rồi chọn "Rút Tiền" để hoàn tất thao tác.

Bước 3:

Tiền sẽ được cập nhật trong vòng 2 tiếng sau khi thực hiện lệnh rút tiền thành công.